2017_10_3

YAKINDA BASKIDA

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

 

RESEARCH ARICLES

Niğde Yöresinde Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı (Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Quails (Coturnix coturnix japonica) in Niğde Province, Turkey)

Selçuk Kılıç, Mustafa Karatepe, Cahit Babür, Bilge Karatepe

 

Kültür Levrek  (D. labrax) Balıklarından İzole Edilen Vibrio anguillarum İzolatlarının  Karakterizasyonu (Characterization of Vibrio anguillarum  Isolates  Recovered From Diseased Cultured European Sea Bass (D. Labrax))

Tülay Akaylı, Mehmet Durna

 

Etçi Piliçlerde Damızlık Yaşı ve Erken Dönem Enerji Kısıtlamasının Mide – Bağırsak Kanalı Gelişimine Etkileri (Effects of Breeder Age and Early Feed Energy Restriction on Development of Gastrointestinal Tract in Broilers)

Evren Erdem

 

Deve Kuşlarından İzole Edilen İshal Etkenleri (Isolation of Agents of Diarrhea in Ostriches)

A. Ebru Borum

 

Oğlaklarda Giardiazis Kontrolüne Yönelik Oral Klinoptilolit Uygulaması (Application of Oral Clinoptilolite Intended for Prevention of Giardiasis in Goat Kids)

Deniz Alıç Ural, Hasan Erdoğan, Adnan Ayan, Songül Toplu

 

Abaza Keçilerinde Progesteron Destekli Östrus Senkronizasyonunun Bazı Reprodüktif Parametrelere Etkileri (Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats)

Mushap Kuru, Buket Boğa Kuru, Recai Kulaksız, Umut Çağın Arı, Hasan Oral

 

Ratlarda Gentamisin İle İndüklenmiş Oksidatif Streste Borun Muhtemel Koruyucu Etkisinin Dokularda Araştırılması (Potential Protective Effect of Boron Against Gentamicin-Induced Oxidative Stress on Rat Tissues)

İsmail Küçükkurt, Hasan Hüseyin Demirel, Damla Arslan-Acaröz, Sinan İnce, Abdullah Eryavuz

 

The Effects of Amoxicillin Clavulanic Acid, Amoxicillin Clavulanic Acid + Vitamin Administration on Malondialdehyde and Antioxidant Levels in Kidney and Liver Tissues of the Rats (Amoksisilin Klavulanik Asit, Amoksisilin Klavulanik Asit+Vitamin Uygulamasının Ratların Böbrek ve Karaciğer Dokularındaki Malondialdehit ve Antioksidan Düzeylerine Etkisi)

Emine Altın, Ali Ertekin

 

Kısa Süreli Saklanan Epidydimal Anadolu Mandası Spermasına İlave Edilen Karnosik Asitin Etkisi (Effect of Carnosic acid on the Short Term Storage Anatolian Buffalo Epididymal Sperm)

Deniz Yeni, Fatih Avdatek                  

 

Afyonkarahisar Karamık Gölü’ndeki Turna Balıkları’nın  (Esox lucius Linnaeus, 1758) Bağırsak Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma (An Investigation on Intestinal Helminth Fauna of Pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) from Lake Karamık, Afyonkarahisar)

Ece Akkent, Mehmet Oğuz Öztürk

 

REVIWS

21. Yüzyılda Hekimlik Eğitimi: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Hologram (Medical Education in the 21st Century: Virtual Reality, Augmented Reality and Hologram)

Recep Aslan, Saffet Erdoğan

 

Bütirik Asit: Yapısı, Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri (Butyric Acid: Structure, Properties and Effects on Health)

Abdullah Çağlar, Oktay Tomar, Teslime Ekiz

 

CASE REPORTS

A Case of Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) In a Long-eared Owl (Asio otus) (Kulaklı Orman Baykuşunda (Asio otus) Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) Olgusu)

Mahmut Sinan Erez, Mehmet Fatih Bozkurt, Mustafa Volkan Yaprakçı, Ahmet Göksu, Esma Kozan

 

Fatal Outcome of Retained Surgical Sponge (Gauzoma) in A Dog (Bir Köpekte Unutulmuş Cerrahi Spançın (Gauzoma) Ölümcül Sonucu)

Ceren Dinler, G. Emek Tuna, Rahime Yaygingul, S. Serap Birincioglu, Huseyin Voyvoda

 

*************************************************************************************************************************************

e-ISSN:2147-6853

Kocatepe Veterinary Journal is International an Peer-Reviewed Journal

Index in

TUBITAK-ULAKBIM (TR Index)

Journal Index

Academic Index

Turkey Citation Index

SIS (Scientific Indexing Services)

Google Scholar

Online Submission

Contact

Afyon Kocatepe University

Faculty of Veterinary Medicine

Ahmet N. Sezer Campus

Afyonkarahisar / TURKEY

+90 (272) 228 13 12

+90 (272) 228 13 49

kvj@aku.edu.tr