Article in Press

RESEARCH ARICLES

Niğde Yöresinde Bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı (Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Quails (Coturnix coturnix japonica) in Niğde Province, Turkey)

Selçuk Kılıç, Mustafa Karatepe, Cahit Babür, Bilge Karatepe

Submittion: 24.05.2017, Accepted: 06.06.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Kültür Levrek  (D. labrax) Balıklarından İzole Edilen Vibrio anguillarum İzolatlarının  Karakterizasyonu (Characterization of Vibrio anguillarum  Isolates  Recovered From Diseased Cultured European Sea Bass (D. Labrax))

Tülay Akaylı, Mehmet Durna

Submittion: 03.04.2017, Accepted: 21.06.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Etçi Piliçlerde Damızlık Yaşı ve Erken Dönem Enerji Kısıtlamasının Mide – Bağırsak Kanalı Gelişimine Etkileri (Effects of Breeder Age and Early Feed Energy Restriction on Development of Gastrointestinal Tract in Broilers)

Evren Erdem

Submittion: 07.06.2017, Accepted: 05.07.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Deve Kuşlarından İzole Edilen İshal Etkenleri (Isolation of Agents of Diarrhea in Ostriches)

A. Ebru Borum

Submittion: 02.06.2017, Accepted: 10.07.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

*****************************************************************************************************************************************

REVIWS

 

21. Yüzyılda Hekimlik Eğitimi: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Hologram (Medical Education in the 21st Century: Virtual Reality, Augmented Reality and Hologram)

Recep Aslan, Saffet Erdoğan

Submittion: 09.03.2017, Accepted: 14.06.2017, Review, Uncorrected Proof (PDF)

*****************************************************************************************************************************************

 

CASE REPORTS

A Case of Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) In a Long-eared Owl (Asio otus) (Kulaklı Orman Baykuşunda (Asio otus) Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) Olgusu)

Mahmut Sinan Erez, Mehmet Fatih Bozkurt, Mustafa Volkan Yaprakçı, Ahmet Göksu, Esma Kozan

Submittion: 04.04.2017, Accepted: 21.05.2017 Case Report, Uncorrected Proof (PDF)

 

LETTER TO THE EDITORS

 

*****************************************************************************************************************************************

 

e-ISSN:2147-6853

Kocatepe Veterinary Journal is International an Peer-Reviewed Journal

Index in

TUBITAK-ULAKBIM (TR Index)

Journal Index

Academic Index

Turkey Citation Index

SIS (Scientific Indexing Services)

Google Scholar

Online Submission

Contact

Afyon Kocatepe University

Faculty of Veterinary Medicine

Ahmet N. Sezer Campus

Afyonkarahisar / TURKEY

+90 (272) 228 13 12

+90 (272) 228 13 49

kvj@aku.edu.tr