Article in Press

RESEARCH ARICLES

Elazığ ve Malatya İllerinde Etlik Piliç İşletmelerinin Bazı Biyogüvenlik Kriterleri Bakımından Değerlendirilmesi (The Evaluation of Broiler Farms in terms of Some Biosecurity Criteria in Elazığ and Malatya)

Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER,   Selami AYGEN,   Yasin BAYKALIR

Submittion: 31.01.2017, Accepted: 19,04.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Effects of Different Equilibration Conditions on Cryopreserved Bovine Sperm Quality (Farklı Ekilibrasyon Ortamlarının Çözüm Sonu Boğa Sperması Kalitesi Üzerine Etkisi)

Mehmet Borga TIRPAN, Hakan GÜRLER, Kemal Tuna OLĞAÇ, Ufuk KAYA

Submittion: 19.03.2017, Accepted: 19,04.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

A Study on Determination of The Feeding Costs in Jumping Horse Breeding (Konkur Atı Yetiştiriciliğinde Besleme Maliyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma)

Kasım SOYLU, Yılmaz ARAL

Submittion: 23.02.2017, Accepted: 20,04.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Monositik Ehrlichiosis’li Köpeklerde Eritrosit Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Red Cell Distribution Width in Dogs with Monocytic Ehrlichiosis)

Mehmet GÜLTEKİN, Kerem URAL

Submittion: 06.03.2017, Accepted: 02,05.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods (Tüketime Hazır Bazı Gıdalarda Enterococcus spp. Prevalansı, Antibiyotik Dirençlilik ve Virülens Faktörlerinin Tespiti)

Mukadderat GÖKMEN, Adem ÖNEN, Nisanur EKTİK, Recep KARA, Emrah TORLAK, Murat METLİ

Submittion: 27.02.2017, Accepted: 03,05.2017, Research Article, Uncorrected Proof (PDF)

 

*****************************************************************************************************************************************

REVIWS

Kısraklarda Yüksek Riskli Gebelikler ve Olgu Yönetimi (High-Risk Pregnancies and Case Management in Mare)

Tuğra AKKUŞ, Güneş ERDOĞAN

Submittion: 25.11.2016, Accepted: 28,12.2016 Review, Uncorrected Proof (PDF)

 

Çiftlik Hayvanlarında Kriptosporidiozis İshalleri (Cryptosporidiosis Diarrhea in Farm Animals)

Fatih Mehmet Birdane

Submittion: 30.11.2016, Accepted: 29,12.2016 Review, Uncorrected Proof (PDF)

 

Effects of Dietary Chromium on Immune System (Krom İle Beslemenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri)

Eyüp Eren GÜLTEPE, Cangir UYARLAR, İsmail BAYRAM

Submittion: 26.01.2017, Accepted: 20,03.2017 Review, Uncorrected Proof (PDF)

 

Et ve Et Ürünlerinin Fonksiyonelliğinin Arttırılması (Increasing of Functionality Meat and Meat Products)

Sevgül Denktaş

Submittion: 05.12.2016, Accepted: 14,04.2017 Review, Uncorrected Proof (PDF)

*****************************************************************************************************************************************

 

CASE REPORTS

Bir Köpekte Gastrik Yabancı Cisim Olgusu (Gastric Foreign Body Case in a Dog)

Turan Civelek

Submittion: 29.12.2016, Accepted: 01.02.2017 Case Report, Uncorrected Proof (PDF)

*****************************************************************************************************************************************

LETTER TO THE EDITORS

 

*****************************************************************************************************************************************

 

e-ISSN:2147-6853

Kocatepe Veterinary Journal is International an Peer-Reviewed Journal

Index in

TUBITAK-ULAKBIM (TR Index)

Journal Index

Academic Index

Turkey Citation Index

SIS (Scientific Indexing Services)

Google Scholar

Online Submission

Contact

Afyon Kocatepe University

Faculty of Veterinary Medicine

Ahmet N. Sezer Campus

Afyonkarahisar / TURKEY

+90 (272) 228 13 12

+90 (272) 228 13 49

kvj@aku.edu.tr