2008_1_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Etlik Piliçlerde Coccidiosis’den Korunmada Anticoccidial Katkılı Yem Uygulamalarının Etkisi

(Preventive Effects of Anticoccidial Drug Supplementation in Chicken Feed Against Coccidiosis in Broiler Farming)

B Sarı, A Çakmak

 

Afyonkarahisar’da Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Çalışmalar   

(Studies on the  Microbiological Quality of Ice Cream Sold in Afyonkarahisar City)

G Akarca, Y Kuyucuoğlu

 

Is the Renal Venous Blood Diluted (in Terms of Hemoglobin Concentration) After Renal Circulation?

(Renal Sirkülasyondan Sonra Renal Venöz Kan (Hemoglobin Konsantrasyonu Bakımından) Dilüe Olur mu?)

CY Shen, JA Li, YS Feng, Z Tang, XS Dai, RD Zhang, ZW Yang

 

Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri

(Some Production Parameters of Holstein Cattle)

Ö Akkaş, EH Şahin

 

Comparison of the Effects of Isoflurane and Halothane Anaesthesia on Haemodynamic Balance in Canine Thoracic Surgery

(Izofloran ve Halotan Anestezisinin Kanin Toraks Cerrahisinde Hemodinamik Dengeye Olan Etkisinin Karşılaştırılması)

ZK Sarıtaş, N Apaydın, B Koç, OO  Şenel, S Bilgihan

 

Effects of Poppy Seed Oil Supplementation in Diets on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hens

(Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Haşhaş Tohumu Yağının Yumurta Verimi, Kalitesi İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi)

İ Bayram, İS Çetingül, M Yardımcı, EH Şahin, AB Akkaya, C Uyarlar

 

Rat ve Farede Doğumda Yavru Sayısı ve Ana Ağırlığının Erken Dönem Büyüme Üzerine Etkisi

(The Effects of Litter-Size and Maternal Body Weight on Early Postnatal Growth  in the Rat and Mouse)

N Kocabaş, Z Bozkurt

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

Atipik Kursak Kandidiyazisli Bir Muhabbet Kuşunda Radyografik Bulgular ve Sağaltım……..

(Radiographic Findings and Treatment in a Budgerigar with Atypic Crop Candidiasis)

A Kurtdede, Z Alkan, CÇ Cıngı, K Ural, D Noyan

 

Nontraumatic Bilateral Hernia Uteri Inguinalis in an Anatolian Shepherd Dog- Report of a Case

(Anadolu Çoban Köpeğinde Nontravmatik Bilateral Hernia Uteri Inguinalis: Olgu Sunumu)

K Pamuk, O Yılmaz, ZK Sarıtaş, M Uçar, M Korkmaz

 

A Metastatic Seminoma in a Dog

(Bir Köpekte Metastazik Seminoma)

İ Demirkan, H Yüksel, M Korkmaz, A Çevik-Demirkan

 

Amasya İlinde Bir Köpekte Visceral Leishmaniasis

(Visceral Leishmaniasis in a Dog in Amasya Province)

S Gazyağcı, AN Gazyağcı, S Kılıç, B Çelebi, C Babür, N Öcal

 

Güç Doğum Gözlenen Bir Ceylanda (Gazella gazelle) Sezaryen Operasyonu

(Cesarean Section in a Gazel (Gazella gazelle) with Dystocia)

B Polat

 

DERLEME / REVIEWS

The Importance of Fats in Farm Animal Nutrition             

(Yağların Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesindeki Önemi)

İS Çetingül, M Yardımcı

 

Süt İneklerinde Yağlı Karaciğer Sendromu ve Korunma Yolları

(Fatty Liver Syndrome and Prevention in Dairy Cows)

M Kabu, CÇ Cıngı, T Civelek

 

Saponinler ve Bazı Biyolojik Etkileri

(Saponins and Some Biological Effects)

İ Küçükkurt, AF Fidan

 

Tanınız nedir? / What is your diagnosis?

A Kalınbacak, CÇ Cıngı, MÇ Karakurum, K Ural, MK Albay, D Noyan  

 

Editöre Mektup / Letter to the Editör

Veteriner Onkoloji Derneği

İ Demirkan