2009_2_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Effects of Supplementation of Aniseed (Pimpinella anisum L.) at Various Amounts to Diets on Lipid Peroxidation, Antioxidant Activity and Some Biochemical Parameters in Laying Quails (Coturnix coturnix japonica)

Yumurtacı Bıldırcınların (Coturnix coturnix japonica) Diyetine Farklı Miktarlarda İlave Edilen Anasonun (Pimpinella anisum L.) Lipid Peroksidasyonu, Antioksidan Aktivite ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

I Kucukkurt, G Avcı, A Eryavuz, I Bayram, IS Cetingul, AB Akkaya, C Uyarlar

 

Horozların Testislerinde Yaşlanmaya Bağlı Olarak Şekillenen Apoptozisin Belirlenmesi

Determination of the Age-Induced Apoptosis in the Rooster Testes

K Altunbaş, ÖÖ Akkaya, A Yağcı, Y Öznurlu

 

Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun’i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi

The Effect of GnRH Injection at the Day of 12 Following Artificial Insemination on Ovsynch Applied Dairy Cows on the Pregnancy Rate

E Elibol, M Uçar, O Yılmaz

 

Düşük pH’lı Suların Aynalı Sazanlar (Cyprinus Carpio L.1758) Üzerindeki Klinik ve Patolojik Etkileri

Clinical and Pathological Effects in the Carp (Cyprinus carpio L.1758) Exposed to Low pH Levels in the Water

M Ural, H Yüksel, M Sarıeyyüpoğlu, A Ulucan

 

Afyon, Konya ve Eskişehir İllerinde Keçilerde Pestivirus ve Parainfluenzavirus Tip 3 Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması

A Serological Investigation on Pestivirus and Parainfluenzavirus type 3 Infections in Goats in Afyon, Konya and Eskişehir Provinces

S Gür, N Erol, O Yapıcı

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Cerrahi Kliniğine Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi: 1090 olgu (2001-2008)

Evaluation of Patients Referred to the Surgery Clinic of Afyon Kocatepe University Veterinary Faculty: 1090 Cases (2001-2008)

K Pamuk, Z Sarıtaş, İ Demirkan, M Korkmaz

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

Bir Alman Kurt Köpeğinde Mukosel (Sialosel) Olgusu

A Mucocele (Sialocele) Case in a German Shepherd Dog

R Gönenci, H Yüksel, ME Altuğ, A Koç

 

Holstein Irkı Bir Düvede  Uterus Unikornis Olgusu

A Case of Uterus Unıcornis in a Holstein Heifer

MK Sarıbay, G Doğruer, F Karaca, E Özmen, ŞY Özsoy

 

Pırlak Irkı Bir Koyunda İkizlerden Birinde Görülen Fötal Mumifikasyon Olgusu

Mummification of a One Twin Fetus in a Pırlak Sheep

E Özenç, MK Birdane, HA Çelik, M Uçar, M Tekerli

 

 

DERLEME / REVIEWS

 

Alkylphenols in the Environment and Their Adverse Effects on Living Organisms

Çevredeki Alkifenoller ve Canlı Organizmalara Olan Zararlı Etkileri

C Uğuz, M İşcan, İ Togan

 

Kafes ve Alternatif Sistemlerde Yumurtacı Tavukların Refahı

Laying Hen Welfare in Battery Cages and Alternative Systems

Z Bozkurt

 

Tanınız nedir? / What is your diagnosis?

HA Çelik, MK Sarıbay

 

Editöre Mektup / Letter to the Editör

Düzeltme

K Pamuk

 

Makale Özetleri

Domuz Gribi