2009_2_2

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

The Relationship Between Body Condition Scoring and Metabolic Profile in the High Yielding Dairy Cows

(Yüksek Süt Verimli Sığırlarda Beden Kondüsyon Skoru ve Metabolik Profil Arasındaki İlişki)

Zoltan GERGÁCZ, Endre SZŰCS

 

Akkaraman Koyununda Dorsal Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskopik Yapısı

(Light and Scanning Electron Microscopic Stracture of Dorsal Lingual Papillae of the Akkaraman Sheep)

İsmail Şah HAREM , Ebru KARADAĞ SARI, Melek KOÇAK HAREM

 

Afyonkarahisar ve Çevresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı

(Prevalance of Cattle Foot Diseases in Afyonkarahisar and Its Surroundings)

Senem ÖZCAN, Kamuran PAMUK

 

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japınica) Işık Kaynağının Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

(The Effects of Light Source on the Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Some Production Traits)

E. Değerli FİDAN, Ahmet NAZLIGÜL

 

Investigations on the Conformation Traits, Herd Life and Milk Yield in Holstein Cows

(Siyah Alaca İneklerde Dış Yapı Özellikleri, Sürüde Kalma Süresi ve Süt Verimi Üzerine Araştırmalar)

Deniz ALİC URAL, S. Metin YENER

 

Afyonkarahisar’da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

(An Investigation on the Quality of Microbiological of Turkish Delight with Cream in Retail Markets of Afyonkarahisar)

Şebnem PAMUK, Zeki GÜRLER

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

Simental Irkı Bir Buzağıda Aşağı Ekstremite Amputasyonu ve Protez Uygulaması

(Distal Limb Amputation and Prosthesis Application in a Simmenthal Calf)   

İbrahim DEMİRKAN, Musa KORKMAZ, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN

 

Bir Av Köpeğinde (Pointer) Biliöz Kusma Sendromu

(Bilious Vomiting Syndrome in a Hunter (Pointer) Dog)

Turan CİVELEK, Erdoğan UZLU, Durmuş Fatih BAŞER

 

DERLEME / REVIEWS

Evcil Hayvanlarda Kalp Yetmezliği ve Klinik Önemi

(Clinical İmportance and Cardiac Failure on Domestic Animals)

İsmail AYTEKİN

 

Antioksidanlar ve Büyüme Faktörleri ile ilişkisi

(Antioxidants and Its Relation to Growth Factor)

Buket AYDEMİR, Ebru KARADAĞ SARI

 

Söyleşi / Interview

Kene

Ticks

Hatice SERT ÇİÇEK

 

 

Editöre Mektup / Letter to the Editor

Düzeltme / Erratum

Özlem ÖZDEN AKKAYA

 

Makale Özetleri

Genetiği Değiştirilmiş Organizma

(Genetically Modified Organism)