2010_3_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Effects of Supplementation of Poopy Seed and Poopy Seed Oil  at Various Quantities on Oxidant-antioxidant Balance in Laying Hens

Yumurtacı Tavukların Diyetlerine Eklenen Değişik Düzeylerdeki Haşhaş Tohumu ve Haşhaş Tohumu Yağının  Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkileri

Fatih Fidan, İsmail Küçükkurt, Nalan Bayşu Sözbilir, Abdullah Eryavuz, İsmail Bayram, Sadi Çetingül, Mehmet Yardımcı

 

Evcil Tavşanlarda Thymus serpyllum’un Koksidiozise Karşı Etkisi: Serum NO ve ADA Değerleri

Anti Coccidiosis Effect of Thymus Serpyllum in Rabbits: Serum NO levels and serum ADA activity

Murat Bayezıt, Barış Sarı, Emine Atakişi, Abdullah Doğan, Oktay Özkan, Gencay Taşkın Taşçı

 

Şinşillada (Chinchilla Lanigera) Plexus Lumbosacralis’in Makroanatomik İncelenmesi

Macro-anatomical Investigation of the Plexus Lumbosacralis in the Chinchilla (Chinchilla Lanigera)

İsmail Türkmenoğlu, Murat Sırrı Akosman, Vural Özdemir, Aysun Çevik Demirkan

 

İneklerde Endometritisin Tanısında Klinik Muayene, Endometriyal Sitoloji, Biyopsi Ve Mikrobiyolojik Muayene Bulgularının Karşılaştırılması

The Comparison of Clinical Examination, Endometrial Cytology, Biopsy and Microbiology Examinaiton Results in the Diagnosis of Endometritis in Cows

Gökhan Doğruer, Mehmet Güler

 

Ramlıç Kuzularda Defaunasyon ve Rasyona Üre İlavesinin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi

Effects of Defaunation and Dietary Urea on Some Haematological Parameters in Ramlic Lambs

Abdullah Eryavuz, Recep Aslan, Mehmet Özdemir, Mustafa Tekerli, Yılmaz Dündar

 

Atların Ön Bacak Fleksor Tendolarında Akut Peritendinitislerin Termografik, Ultrasonografik ve Radyografik Tanısı

Thermographic, Ultrasonographic and Radiological Diagnosis of Acute Tendovaginitis in Front Legs of Horses

Ünal Yavuz, İbrahim Demirkan, Musa Korkmaz

 

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

Bir Spor Atında Karşılaşılan Kronik Tendovaginitis Fibrosa ile Tendovaginal Hidrops Olgusu ve Sağaltımı

Chronic Fibrous Tendovaginitis with Tendovaginal Hydrops and its Treatment in a Sport Horse: A Case Report

Sadık YAYLA, Özgür AKSOY

 

Holstein Irkı Bir Düvede Hidroamnion Olgusu

A Case of Hydroamnion in a Holstein Heifer

Mustafa Kemal Sarıbay, Gökhan Doğruer, Şule Yurdagül Özsoy, Yaşar Ergün, Erdal Özmen

 

DERLEME / REVIEWS

Manda Sütünden Gelen Lezzet: Mozzarella

The Taste Coming from Water Buffolo Milk: Mozzarella

Şebnem Pamuk, Zeki Gürler  

 

Antioksidanlar ve Bir Antioksidan Olarak Taurin
Antioxidant and Taurine as an Antioxidant

Yasemin Sunucu Karafakıoğlu

 

Makale Özetleri

Sağlık Bilimlerinde Nanoteknoloji

Nanotechnology in Health Science