2010_3_2

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

An Investigation on Certain Andrological and Biochemical Parameters in Rams under Afyonkarahisar Conditions 
Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimysasl Özellikler Üzerine Bir Araştırma

Deniz YENİ, Fatih AVDATEK, Mustafa GÜNDOĞAN  

 

Antibiotic Resistance of Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Buffalo Milk and Some Milk Products

Manda Sütü ve Bazı Süt Ürünlerinden Elde Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Antibiyotik Dirençliliği

Şebnem PAMUK, Esra ŞEKER, Yeliz YILDIRIM

 

The Effects of Flumethrin and Flumethrin+Vitamin C Application on Oxidative Stress Biomarkers in Chios Sheep

Flumetrin ve Flumetrin + Vitamin C Uygulamalarının Sakız Irkı Koyunlarda Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Etkileri

Ismail KUCUKKURT, Sinan INCE, Ismail AYTEKIN, Yavuz Osman BIRDANE

 

Sağlıklı Köpeklerin Dış Kulak Kanalından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Identification and Antimicrobial Susceptibility of Microorganisms Isolated from External Ear Canal of Healthy Dogs

Yahya KUYUCUOĞLU, Zülfikar Kadir SARITAŞ

 

Kayseri’de Satışa Sunulan Çiğ Süt Numunelerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Yöntemi ile Belirlenmesi

Detection of Listeria Monocytogenes in Raw Milk Samples Retailed in Kayseri by Classical Cultural Technique

Kemal ÖZKAYA, Yeliz YILDIRIM

 

Bulanık Kümeleme Analizinin Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanımı ve Bir Uygulama

The Usage of Fuzzy Clustering Analysis in Sheep Breeding and an Application

İbrahim KILIÇ, Ceyhan ÖZBEYAZ

 

OLGU SUNUMU / CASE REPORTS

Simental Irkı Bir Buzağıda Hypospadiasis ve Urogenital Anomali

Hypospadiasis and Urogenital Abnormality in a Simmental Breed of Calf

Kamuran PAMUK, Musa KORKMAZ,  Zülfikar Kadir SARITAŞ, İsmail Önder ORHAN

 

Bir İngiliz Atında Cervical Vertebrae’daki Anomali Olgusu

Abnormal Cervical Vertebrae of the British Horse

Burcu ONUK, Murat KABAK, Beste YILMAZER, İsmail Önder ORHAN

 

A Skin Form Case of Sporadic Bovine Leukosis in a Simmental Breed Cow

Simmental Irkı Bir Sığırda Deri Formu Sporadik Bovine Leukosis Vakası

Sibel GÜR, Mehmet Fatih BİRDANE, Orhan YAPICI

 

Bir Köpekte Travmatik Hernia Diaframatika Olgusu

Traumatic Diaphragmatic Hernia in a Dog (A Case Report)

Musa KORKMAZ, Zülfikar Kadir SARITAŞ, Kamuran PAMUK

 

DERLEME / REVIEWS

Energy and Nutrient Requirements of Buffaloes

Mandaların Enerji ve Besin Madde Gereksinimi

Tuba BÜLBÜL

 

Dişi Reprodüktif  Sistemde Yeni Bir Nörotransmitter: Nitrik Oksit

A New Neurotransmitter in Female Reproductive System: Nitric Oxide

Oktay YILMAZ

 

Türk Yerli Atları

Turkish Native Horses

Deniz TAŞKIN, Serdar KOÇAK

 

Sığır Tüberkülozunun Teşhisinde Kullanılan Metotlar

Methods Used in the Diagnosis of Bovine Tuberculosis

Zafer SAYIN, Osman ERGANİŞ

 

Türkiye Et Üretiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

The Present Situation of Meat Production, Its Problems and Solution Proposals

Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

 

Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Genel Bir Yaklaşım

The General Approach to Genetically Modified Food

Şebnem PAMUK

 

DÜZELTME / ERRATUM

Ramlıç Kuzularda Defaunasyon ve Rasyona Üre İlavesinin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisi

Effects of Defaunation and Dietary Urea on Some Hematological Parameters in Ramlic Lambs

Abdullah ERYAVUZ, Recep ASLAN, Mehmet ÖZDEMİR, Mustafa TEKERLİ, Yılmaz DÜNDAR

 

EDİTÖRE MEKTUP / LETTERS TO THE EDITOR

Effects of Supplementation of Poopy Seed and Poopy Seed Oil  at Various Quantities on Oxidant-antioxidant Balance in Laying Hens

Yumurtacı Tavukların Diyetlerine Eklenen Değişik Düzeylerdeki Haşhaş Tohumu ve Haşhaş Tohumu Yağının  Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkileri

Fatih FIDAN, İsmail KÜÇÜKKURT, Nalan BAYŞU SÖZBILIR, Abdullah ERYAVUZ, İsmail BAYRAM, Sadi ÇETINGÜL, Mehmet YARDIMCI

 

Atların Ön Bacak Fleksor Tendolarında Akut Peritendinitislerin Termografik, Ultrasonografik ve Radyografik Tanısı

Thermographic, Ultrasonographic and Radiological Diagnosis of Acute Tendovaginitis in Front Legs of Horses

Ünal YAVUZ, İbrahim DEMİRKAN, Musa KORKMAZ

 

Afyonkarahisar’da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

(An Investigation on the Quality of Microbiological of Turkish Delight with Cream in Retail Markets of Afyonkarahisar)

Şebnem PAMUK, Zeki GÜRLER

 

MAKALE ÖZETLERİ / PUBLISHED SUMMARIES

Hayvan Refahı ve Etik

Animal Wefare and Ethics