2012_5_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Reference Values for Hematological and Biochemical Parameters in Saanen Goats Breeding in Afyonkarahisar Province

Afyonkarahisar İlinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Hematolojik ve Biyokimyasal Referans Değerleri

Bülent ELİTOK

 

Farklı Oranlarda Manda Eti Kullanılarak Üretilen Sucukların Olgunlaşma ve Depolama Aşamalarındaki Bazı Özelliklerinin Araştırılması

Investigation of Some Characteristics Properties of Sucuk (Turkish Dry-Fermented Sausage) Produced With Different Proportion Buffalo Meat during the Ripening and Storage.

Recep KARA, Levent AKKAYA, Veli GÖK, Zeki GÜRLER, Raziye MÜDÜROĞLU

 

Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Hayvancılık İstatistikleri Bakımından Sınıflandırılması

Classification of Provinces in Turkey in Terms of Livestock Statistics with Fuzzy Clustering Analysis

İbrahim KILIÇ, Ö. Faruk LENGER, Zehra BOZKURT

 

DERLEME / REVIEWS

Prebiyotik Olarak Kullanılan Sindirilmeyen Oligosakkaritlerin Kanatlı Beslemedeki Önemi

Importance of Non-digestible Oligosaccharides Used as Prebiotic in Poultry Nutrition

İlkay YALÇINKAYA, Özgül D. YILMAZ LEBLEBİCİLER

 

Bor, Propilen Glikol ve Methioninin Süt Sığırlarında Metabolik Profil Üzerine Etkisi

Affects of Boron, Propylene glycol and Methionine on Metabolic Profile in Dairy Cows

Mustafa KABU

 

Geleneksel Bir Peynir:  Afyon Tulum Peyniri

Traditional a Cheese: Afyon Tulum Cheese

Recep KARA

 

 

EDİTÖRE MEKTUP / LETTER TO THE EDITOR

Bir Kedide Oral Olta İğnesi Penetrasyonu ve Cerrahi Sağaltımı

Intraoral Fishhook Penetration and It’s Surgical Treatment in a Cat

Musa Korkmaz, Z. Kadir SARITAŞ, Atilla DOĞAN