2012_5_2

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Bozdoğan’da Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Puanı Üzerine Bir Araştırma

A Study on Body Condition Score of Holstein-Friesian Cows Raised at Bozdogan

Deniz ALIÇ URAL

 

Buzağılarda Rasyona İlave Edilen Fiğin (Vicia sativa) Rumen Biyolojik Aktivitesi, Hematolojik ve Metabolik ProfilÜzerine Etkileri

The Effects Supplemental Dietary Vetch (Vicia sativa) on Ruminal Activity, Hematologic and Metabolic Profile in Calves

Bülent ELİTOK, İsa GÜRBÜZ

 

Çörek Otunun ( Nigella Sativa)  Kuzularda, Besi Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

The Effect of Black Cumın (Nıgella satıva) on Performance in The  Lambs

Uğur ÖZÇELİK, İsmail BAYRAM

 

DERLEME / REVIEWS

Ruminant Hayvanlarda Yüksek Çinko Tüketiminin Etkileri

Effects of high dietary zinc intake in ruminants animals

İbrahim DURMUŞ, Abdullah ERYAVUZ

 

Kedilerde Ovaryum Fizyolojisi

Ovarian Physiology of Cats

Özkan ŞİMŞEK

 

Efficacy of Herbal Remedies in The Treatment of Nonalcholic Fatty Liver Disease/Hepatic Steatosis in Human and Animals

İnsan ve Hayvanlarda Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı/Hepatik Steatozisin Tedavisinde Bitkisel İlaçların Etkinliği

Bülent ELİTOK

 

CASE REPORT/OLGU SUNUMU

Ultrasonography of Postpartum Uterine Involution in a Bitch

Bir Köpekte Postpartum Uterus İnvolüsyonu Ultrasonografisi

Oktay YILMAZ, Mehmet UÇAR

 

Düzeltme / Erratum

Düzeltme / Erratum