2013_6_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Determination of Microbiological Quality of Kokorec Samples Consumed in Afyonkarahisar, Turkey

Recep KARA, Savaş ASLAN, Hilmi YAMAN, Levent AKKAYA

 

Determination of Relationship Between Some Udder and Body Traits of Holstein Cows by Canonical Correlation Analysis

Kanonik Korelasyon Analizi ile Holştayn İneklerin Bazı Meme ve Vücut Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması

Deniz ALIÇ URAL, İlkay BARITCI

 

Gıda Kısıtlamasının Ratlarda Doku Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması

The Effect of the Food Restriction on Lipid Peroxidation and Glutathione Levels in Rat Tissues

Tahir KAHRAMAN, Ramazan ÜSTÜN, Fahri BAYIROĞLU, Recep ASLAN

 

Akut İshalli Neonatal Buzağılarda Venöz Asit-Baz Durumu ve Renal Fonksiyon Arası Korelasyon

Correlations Between Venous Acid-Base Status and Renal Function in Neonatal Calves with Acute Diarrhea

Durmuş Fatih BAŞER, Turan CİVELEK

 

Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Enzootik Bovine Löykoz Virus (EBLV) Enfeksiyonunun Araştırılması

A Serological Investigation of Enzootic Bovine Leukosis Virus (EBLV) Infection in Cattle in Afyonkarahisar Province

Abuzer ACAR, Sibel GÜR

 

DERLEME / REVIEWS

 

İnsan-Hayvan Etkileşimlerinin Hayvan Refahına Etkisi

The Effects of Human-Animal Interactions on Animal Welfare

Zehra BOZKURT, İbrahim KILIÇ, Özlem GÜCÜYENER HACAN, Ö.Faruk LENGER

 

Timokinon: Nigella sativa’nın Biyoaktif Komponenti

Thymoquinone: The Bioactive Component of Nigella Sativa

Elif BACAK GÜLLÜ, Gülcan AVCI

 

Efficacy of Herbal Remedies in The Treatment of Cardiovasculer Diseases in Human and Animals

İnsan ve Hayvanlarda Kalp Hastalıklarının Tedavisinde Bitkisel İlaçların Etkinliği

Bülent ELİTOK

 

Waste to Wealth Strategies: Recycling Poultry Manure

Atıktan Servete Dönüşüm Stratejileri: Kanatlı Gübresinin Geri Dönüştürülmesi 

Mehmet YARDIMCI

 

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

Gebe Bir Kedide Abdominal Kas Rupturu Olgusunda Prostetik Materyal Uygulanması

Prosthetic Material Application in Abdominal Muscle Rupture in A Pregnant Cat

Hande GÜRLER, H. Özlem NİSBET, Nilgün GÜLTİKEN

 

Bir Köpekte Hematik Mumifikasyon Olgusu

Haematic Mummification in A Bitch

Duygu BAKİ ACAR, Muhammed Kürşad BİRDANE, Bülent ELİTOK

 

Bir Köpekte Vajinal Fibrosarkoma

Vaginal Fibrosarcoma in a Dog

Mehmet Fatih BOZKURT

 

Bir Buzağıda Akut Böbrek Yetmezliği

Acute Renal Failure in a Calf

Durmuş Fatih BAŞER, Kemal VAROL, Z. Kadir SARITAŞ, Alper SEVİMLİ, Turan CİVELEK