2014_7_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ / RESEARCH ARTICLES

Detection of prevalence and contamination level of Brucella spp. in local cheese produced in Afyonkarahisar,TURKEY

Afyonkarahisar'da Lokal Olarak Üretilen Bazı Peynirlerdeki Brucella Spp.'nin Varlığı ve Kontaminasyon Düzeyinin belirlenmesi

Şebnem PAMUK, Zeki GÜRLER

 

Comparision of Intravenous and Intraosseous Administration of Propofol-Ketamine Combination for Anesthesia in Quails (Coturnix coturnix japonica)

Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Anestezi için Propofol-Ketamine Kombinasyonunun İntravenöz ve İntraosseöz Uygulanmasının Karşılaştırılması

Sadık YAYLA, Nadide KAMİLOĞLU, Alkan KAMİLOĞLU, İsa ÖZAYDIN

 

Afyon Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması

Investigation of Prevalance of Foot diseases in Sheep in Afyon Region

Meliha İN, Zülfikar Kadir SARITAŞ

 

Köpeklerde Otitis Externa Vakalarından İzole edilen Mikroorganizmalar ve Antibakteriyel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Determination and Antimicrobial Susceptibility of Microorganisms Isolated from Otitis Externa with Dogs

Ayşe Ebru BORUM, Göksen ÇEÇEN, Gülşah DEMİR, Cengiz CETİN, Sezgin ŞENTÜRK

 

Farklı Sistemlerde Çözdürülen Dondurulmuş Boğa Spermasının İnvitro Değerlendirilmesi

In Vitro Evaluatıon of Frozen Bull Sperm Thawed in The Different Systems

Murat SELÇUK, Eser AKAL, Muzaffer ÇELEBİ

 

The time dependent effects of intravenous administration of isotonic sodium bicarbonate on venous acid-base status and renal function in neonatal calves with acute diarrhea

Akut ishalli neonatal buzağılarda intravenöz izotonik sodyum bikarbonat uygulamasının venöz asit-baz durumu ve renal fonksiyon üzerine zamana bağlı etkileri

Süleyman ZEYBEK, Turan CİVELEK

 

DERLEME / REVIEWS

Nörotrofinler

Neurotrophins

Filiz KAZAK, Gül Fatma YARIM

 

Gıda Muhafasında Kullanılan Bazı Doğal Antimikrobiyaller

Some National Antimicrobials Used in Food Preservation

Gökhan AKARCA, Veli GÖK, Oktay TOMAR

 
Role of Low Density Lipoproteins in Semen Preservation

Sperma Saklanmasında Düşük Yoğunluklu Lipoproteinlerin Rolü

Eser AKAL, Alper KOÇYİĞİT, Murat SELÇUK

 

KISA BİLDİRİLER / SHORT COM

Holştayn Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12. Günde Uygulanan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi

Effect of GnRH treatment applied on day 12 after timed artificial insemination on pregnancy rate in Holstein heifers

Mahmut ÇINAR, Oktay YILMAZ, Ayhan CEYHAN, Hüseyin ERDEM

 

Treatment of Feline Herpes Virus-1 (FHV-1) associated ocular lesions with Famciclovir in 3 cats
Üç kedide Feline Herpes Virus-1 (FHV-1) ilişkili okuler lezyonların Famciclovir ile sağaltımı
İrem GÜL SANCAK, İrem ERGİN

 

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

Bir Yeşil İguana’da Ektoparaziter Enfestasyonun (Hirstiella spp.) İvermektin Solüsyonu İle Tedavisi

The Infestation of Ectoparasites (Hirstiella spp.)  Treatment with Ivermectin Solition In a Green Iguana: Case Report

Fulya ALTINOK  YİPEL

 

Multiple Renal Cyst Case in A Dog: Evaluation of Resistive Index

Bir Köpekde Multiple Renal Kist Olgusu: Resistif İndeksin Değerlendirilmesi

Turan CİVELEK