2015_8_1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Klorprifos-EtilUygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan ve Hipoglisemik EtkilerininAraştırılması

Investigation of the Hypoglycemic and AntioxidantEffects of Lycopene in Chlorpyrifos-Ethyl Treated Diabetic Rats

Ruhi TÜRKMEN, MehmetÖZDEMİR

(indir)

 

Koyunlara UygulananFlorfenikolün Farmakokinetiği

Pharmacokinetic of Florfenicol After Administration in Sheep

Yavuz Osman BİRDANE,Fatih Mehmet BİRDANE, Mehmet ÖZDEMİR, Mustafa KABU, HidayetYAVUZ

(/indir)

 

HayvansalGıdaların Tüketim Yapısı ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine BirAraştırma: Üniversite Personeli Örneği

A Research on Determination of Animal Foods Consumption Status andConsumer Preferences: The Case in University Staff

NesrinERDOĞAN, Hasan ÇİÇEK

(/indir)

 

Ayçiçek Yağının Oksidasyon Kararlılığına RetinolPalmitat’ınEtkisinin Ransimat Metodu ile Tespiti

TheDetermination of the Effect of Retinol Palmitaton Oxidationstability inSunflower Oil with the Rancimat Method

ErmanDUMAN, Ayşegül TÜRK BAYDIR, Sabire DUMAN

(indir)

 

Afyonkarahisar İli veÇevresinde Maedi- Visna Virus Enfeksiyonunun Klinik ve Serolojik OlarakAraştırılması

Aclinical and serological investigation for Maedi-Visna Virus (MVV) infection inAfyonkarahisar province

CANKAN ARIK, ABUZER ACAR, SIBEL GÜR

(indir)

 

The investigation of the effects of omega 3 fatty acids and sesameoil on cyclosporine-a induced immunosupressive and oxidant effects inrats' 

GülcanAVCI, Aziz BÜLBÜL, Mehmet ÖZDEMİR, A.Yasemin GÖKSU EROL

(indir)

 

Afyonkarahisar Yöresi’nde Birinci Ara Konak Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca:Pulmonata)’da Küçük Karaciğer Kelebeği Dicrocoelium dendriticum’un Larval Safhalarının Yaygınlığı

The Prevalance of larval stages of small liverfluke Dicrocoelium dendriticum in the first intermediate host Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata) in Afyonkarahisar

Kürşat KARTAL,Mustafa KÖSE, Mustafa ESER

(indir)

 

Yumurtacı BıldırcınRasyonlarında Kanola ve Ayçiçeği Küspelerinin Birlikte KullanılmasınınPerformans ve Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effects of Combined Use of Canola Meal and Sunflower Meal in Laying QuailDiet on Performance and Some Egg Quality Traits 

İsa KARAYAĞIZ, Tuba BÜLBÜL

indir)

 

DERLEMELER

Hepatotoksik Antibiyotikler

Hepatotoxic Antibiotics

Hakan DEMİR,Yavuz Osman BİRDANE

/indir)

 

Leptin ve DiğerHormonlar Üzerindeki Etkileri

TheEffects of Leptin on Other Hormones

İsmailKÜÇÜKKURT

/indir)

 

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik

BioavailabilityandBioequivalence

GülizÇELİK ,Yavuz Osman BİRDANE

/indir)

 

OralAntidiyabetik İlaçlar

OralAntidiabetic Drugs

GülceÇUBUK, SinanİNCE

/indir)

 

OLGUSUNUMLARI

Mersin’de Bir Cutaneous Leishmaniasis Olgusu

TheCase of Cutaneous Leishmaniasisin Mersin

EvrimBERKEL, Koray ÖZKAN, Müzeyyen AKSU, Hatice ÇİÇEK, Mustafa ESER

indir)

 

EDİTÖREMEKTUP

Necrotic Enteritis in aBudgerigar Flock, in Afyonkarahisar

MustafaKABU, M. Fatih BOZKURT, D. Fatih BAŞER, C. Çağrı CINGI

indir)