2017_10_1

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

RESEARCH ARTICLES

Determination of Changes in Some Biochemical Parameters and Oxidant-Antioxidant Balance After Food Intake in Sheep

(Koyunlarda Yemlemeden Sonra Kan Oksidan-antioksidan Denge ile Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi)

İbrahim DURMUŞ, Mustafa EVCIMEN, Mehmet Naci SALIM, İsmail KÜÇÜKKURT , Sinan İNCE, Abdullah ERYAVUZ

 

Gemsitabin  Uygulanan Prostat Kanseri Hücre Hatlarında  Oxaliplatin  ve Sisplatinin Kemoterapötik Etkilerinin Belirlenmesi

(The Determination of Chemotherapeutic Effects of  Oxaliplatin and  Cisplatin  In The Prostate Cancer Cell Lines Administered Gemcitabine)

Hatice Arzu ÖZYÜREK ,Gülcan AVCI, Nuray VAROL

 

Effect of Mentha Piperita (Peppermint) Extract and its Juice on Egg Quality Traits during Different Storage Time in Laying Hens

(Yumurtacı Tavuklarda Mentha Piperita(Nane) Ekstratının Ve Özsuyunun Farklı Depolama Zamanlarında Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi)

Abdur RAHMAN, Eyup Eren GULTEPE, Cangir UYARLAR, Ibrahim Sadi CETINGUL, Aamir IQBAL, Ismail BAYRAM

 

Tekirdağ’da “Koloni Kaybı Sendromu” Benzeri Kayıp Görülen Arılıklarda Bazı Patojenlerinin Araştırılması

(Colony Loss Syndrome” In Tekirdağ Investıgatıon Of Some Patgents In Sımılar Loss)

Dilek MUZ, Mustafa Necati MUZ

 

REVIEWS

Süt Sığırlarında Paratüberküloz

(Paratuberculosis in Dairy Cattle)

Turan CİVELEK

 

Effects of Bacteriocin Applications For Clostridium botulinum and Listeria monocytogenes in Seafood Products

(Deniz Ürünlerinde Bakteriyosin Uygulamalarının Clostridium botulinum ve Listeria monocytogenes Üzerine Etkileri)

Bahar ONARAN, Bülent BAŞ

CASE REPORT

Camallanus spp. in Aquarium Fish (Poecilia reticulata)

(Akvaryum Balıklarında (Poecilia reticulata) Camallanus spp. Olgusu)

Mahmut Sinan EREZ, Ahmet GÖKSU, Esma KOZAN

 

Efficiency of Eprinomectin for the Treatment of Naturally Infested with Sarcoptes scabiei in Rabbits

(Sarcoptes scabiei ile Doğal Enfeste olan Tavşanlarda Eprinomektin Tedavisinin Etkinliği)

Mustafa ESER, Durmus Fatih BASER, Cenker Cagri CINGI, Hatice CİCEK

 

LETTER TO THE EDITOR

Pulpitis Case in a Dog: Is Dirofilariosis the culprit?

(Bir Köpekte Pulpitis Olgusu: Dirofilaria Olağan Şüpheli midir?)

Ali Eren HAYDARDEDEOĞLU, Kerem URAL