2017_10_2

 

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

RESEARCH ARTICLES

Elazığ ve Malatya İllerinde Etlik Piliç İşletmelerinin Bazı Biyogüvenlik Kriterleri Bakımından Değerlendirilmesi (Elazığ and Malatya Provinces Some of the Broiler Farms in Terms of Biosafety Criteria Scoring)

Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER, Yasin BAYKALIR, Selami AYGEN

 

Effects of Different Equilibration Conditions on Cryopreserved Bovine Sperm Quality (Farklı Ekilibrasyon Ortamlarının Çözüm Sonu Boğa Sperması Kalitesi Üzerine Etkisi)

Mehmet Borga TIRPAN, Kemal Tuna OLĞAÇ, Hakan GÜRLER, Ufuk KAYA

 

A Study on Determination of The Feeding Costs in Jumping Horse Breeding (Konkur Atı Yetiştiriciliğinde Besleme Maliyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma)

Kasım SOYLU, Yılmaz ARAL

 

Monositik Ehrlichiosis’li Köpeklerde Eritrosit Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi Evaluation of Red Cell Distribution Width in Dogs with Monocytic Ehrlichiosis

Mehmet GÜLTEKİN, Kerem URAL

 

Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods (Tüketime Hazır Bazı Gıdalarda Enterococcus spp. Prevalansı, Antibiyotik Dirençlilik ve Virülens Faktörlerinin Tespiti)

Mukadderat GÖKMEN Adem ÖNEN, Nisanur EKTİK, Recep KARA, Emrah TORLAK, Murat METLİ

 

REVIEWS

 

Kısraklarda Yüksek Riskli Gebelikler ve Olgu Yönetimi (High-Risk Pregnancies and Case Management in Mare)

Tuğra AKKUŞ, Güneş ERDOĞAN

 

Çiftlik Hayvanlarında Kriptosporidiozis İshalleri (Cryptosporidiosis Diarrhea in Farm Animals)

Fatih Mehmet BIRDANE

 

Effects of Dietary Chromium on Immune System (İlaç Kromozomunun Bağışıklık Sistemine Etkileri)

Eyüp Eren GÜLTEPE, Cangir UYARLAR, İsmail BAYRAM

 

Et ve Et Ürünlerinin Fonsiyonelliğinin Arttırılması (Increasing Of Functionality Meat And Meat Products)

Sevgül DENKTAŞ

 

CASE REPORT

Bir Köpekte Gastrik Yabancı Cisim Olgusu (Gastric Foreign Body Case in a Dog)

Turan CİVELEK

 

LETTER TO EDITOR – ERRATUM

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Veteriner Hekimliği Eğitimi: Bir Mektup Analizi (Veterinary Medicine Education From Ottoman to Republic of Turkey: A Letter Analysis)

Recep ASLAN