2017_10_4

COVER PAGE

EDITORIAL BOARD

INDEX

RESEARCH ARTICLES

Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi (The Morphology of The Interventricular Structures of The Heart in 80-Day-Old Wild Pig Fetal Siblings)

Lutfi Takcı, Sevinç Ateş, Feyza Başak, Yeşim Akaydın Bozkurt, Tolunay Kozlu

Submitted: 12.07.2017, Accepted: 10.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Manda Kalbindeki Sinir Düğümlerinin Makroanatomik, Subgross ve Stereolojik İncelenmesi (Macroanatomical, Subgross and Stereological Investigation of The Nerve Nodes in The Buffalo Heart)

İsmail Türkmenoğlu, Aysun Çevik Demirkan, Murat Sırrı Akosman, Mehmet Aydın Akalan, Vural Özdemir

Submitted: 18.07.2017, Accepted: 10.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma (A Study of  Fırat University Faculty of Veterinary Students’ View on Environmental Issues)

Rahşan Özen, Abdullah Özen

Submitted: 28.07.2017, Accepted: 10.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Seasonal Distribution and Virulence Properties of Escherichia coli O157, Escherichia coli O157:H7 Isolated from Minced Meat and Traditional Cheese Samples (Kıyma ve Geleneksel Peynir Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli O157, Escherichia coli O157:H7’nin Virülens Özellikleri ve Mevsimsel Dağılımı)

Hayriye Yeşim Can, Mehmet Elmalı

Submitted: 12.09.2017, Accepted: 10.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Afyonkarahisar İlinden Toplanan Manda ve İnek Sütlerinde Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi (Determination of Listeria spp. in Water Buffalo and Cow Milk Obtained From Afyonkarahisar Province)

Ulaş Acaröz, Damla Arslan-Acaröz, Recep Kara, Fahriye Zemheri, Zeki Gürler

Submitted: 08.07.2017, Accepted: 14.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Köpeklerde Kalça Displazisi Prevalansının Pennhipp Yöntemiyle Ortaya Konulması (Determination of Prevalance of Canine Hip Dysplasia by Pennhip Method)

Bülent Bostancı, İbrahim Demirkan

Submitted: 22.09.2017, Accepted: 23.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Damar İçi Novacoc® Uygulamasının Metabolik Profil Üzerine Etkileri (The Effects of Intravenous Novacoc® Treatment on Metabolic Profiles During the Transition Period of Dairy Cows)

Ahmet Cihat Tunç, Fatih Mehmet Birdane, Cangir Uyarlar, Fulya Altinok Yipel, Eyüp Eren Gültepe, Durmuş Fatih Başer, Abuzer Acar

Submitted: 25.09.2017, Accepted: 25.10.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Taylara Oral Olarak Uygulanan Bitkisel Yağ Ekstraktı Karışımının “Nane, Kekik, Anason” İmmun Sistem Üzerine Etkisi (The Effects of Oral Admınıstratıon of Plant Oil Extracts Mixture “Mint, Thyme, Anaseed” on Immune System in Foals)

Barış Kılıçoğlu, Cangir Uyarlar, Ahmet Cihat Tunç, Durmuş Fatih Başer, Fulya Altınok Yipel, Fatih Mehmet Birdane, Abuzer Acar

Submitted: 26.09.2017, Accepted: 08.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Intestinal Parasites in Pet Animals in Some Pet Shops of Afyonkarahisar and Kütahya Province (Afyonkarahisar ve Kütahya’daki Ev ve Süs Hayvanı Satış Yerlerinde Bulunan Çeşitli Hayvanlarda Bağırsak Parazitlerinin Tesbiti)

Kağan Turan, Mahmut Sinan Erez, Esma Kozan

Submitted: 20.10.2017, Accepted: 11.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Koyunlarda Yeme Nane İlavesinin Rumen Protozoon Sayısı ve Bazı Rumen Parametreleri ile Kan Oksidan-Antioksidan Dengeye Etkisi  (Effect of Peppermint Supplementation to Diet on Rumen Protozoal Numbers and Some Ruminal Parameters in Sheep)

İbrahim Durmuş, Elmas Ulutaş, Damla Acaröz Arslan, Sinan İnce, İsmail Küçükkurt, Mehmet Naci Salim, Abdullah Eryavuz

Submitted: 02.10.2017, Accepted: 13.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Attitudes of Staff Regarding Animal Welfare: A Illustration From Layer Farms in Afyonkarahisar (Çalışanların Hayvan Refahına Yönelik Tutumları: Afyonkarahisar’daki Yumurtacı Tavukçuluk İşletmelerinden Bir Betimleme)

Zehra Bozkurt, Serdar Koçak, İbrahim Kılıç, Koray Çelikeloğlu, Özlem Hacan, Ömer Faruk Lenger, Mustafa Tekerli

Submitted: 17.10.2017, Accepted: 13.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

The Investigation of Potential Preservative Effect of Boric Acid on Formalin Fixed Striated Muscle Tissues (Formalin ile Tespit Edilmiş Çizgili Kas Dokuları Üzerine Borik Asitin Muhtemel Koruyucu Etkisinin Araştırılması)

Ruhi Türkmen, Hasan Hüseyin Demirel, Gökhan Akarca, Murat Sırrı Akosman

Submitted: 19.10.2017, Accepted: 13.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları (Sucuk Consumption Habits of Afyon Kocatepe University Veterinary Faculty Students)

Yağmur Nil DEMİREL,  İlkay DOĞAN

Submittion: 19.10.2017, Accepted: 16.11.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

REVIEWS

Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Fonksiyonel Besinlerin Etkinliği (Efficacy of  Functional  Foods  in Thyroid Dysfunction)

Gülcan Avcı, Süleyman Muammer Erdoğan

Submitted: 29.09.2017, Accepted: 13.11.2017, Review, Corrected Proof (PDF)

 

Gıdalarda Hayvan Refahı Etiketlemesi (Labeling of Foods for Animal Welfare)

Zehra Bozkurt, Serdar Koçak

Submittion: 29.09.2017, Accepted: 16.11.2017, Review, Corrected Proof (PDF)

 

CASE REPORT

Bir Gine Domuzunda Trikofolliküloma: Tanı ve Cerrahi Sağaltım (Trichofolliculoma in a Guinea Pig: Diagnosis and Surgical Treatment)

Musa Korkmaz, M. Fatih Bozkurt, Zülfükar Kadir Saritaş

Submitted: 26.09.2017, Accepted: 20.10.2017, Case Report, Corrected Proof (PDF)

 

SHORT COMMUNICATION

Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Afyon Kaymaklarında Bazı Patojen Bakterilerin Aranması (Determination of Some Pathogenic Bacteria in Afyon Kaymak Consumed in Afyonkarahisar )

Volkan İpekçioğlu, Zeki Gürler

Submittion: 07.11.2017, Accepted: 27.11.2017, Short Communication, Corrected Proof (PDF)

 

*********************************************************************************************