2018_11_1

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türkiye’de Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatındaki Gelişmeler ve Üretici Fiyatlarının Trend Modelleri ile İncelenmesi / Sayfalar: 1-10    PDF

Hasan ÇİÇEK, İlkay DOĞAN

 

Geleneksel Türk Süt Ürünü Kaymaktan Escherichia coli O157’nin İlk Bildirimi / Sayfalar: 11-17  PDF

Didem SAĞLAM, Esra ŞEKER

 

Işık Miksrokobik Bir Çalışma: Devede Konjunktiva ile İlişkili Lenfoid Doku / Sayfalar: 18-23  PDF

Ahmet CEYLAN

Neonatal İshalli Buzağılarda İki Farklı Hematokrit Ölçüm Tekniğinin Karşılaştırılması / Sayfalar: 24-29  PDF

Hasan ERDOĞAN, Mehmet GÜLTEKİN, Serdar PAŞA, Kerem URAL

 

Sığırlarda Beyin, Ak Madde ve Gri Maddenin Cavalieri Prensibi ile Hacim Hesaplamaları / Sayfalar: 30-34 PDF

Durmuş BOLAT

 

Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi / Sayfalar: 35-39 PDF

Özlem YILDIZ GÜLAY, Ayhan ATA, Ahu DEMİRTAŞ, Şükrü GÜNGÖR, Mehmet Şükrü GÜLAY

 

Afrika Gri Papağanlarına (Psittacus erithacus) Ait Dökülmüş Tüy Örneklerinin İki Yöntem ile DNA Kaynağı Olarak CHDW ve CHDZ Genlerinin Moleküler Analizi ile Cinsiyet Tanımlamasında Kullanımının Araştırılması / Sayfalar: 40-44 PDF

Kozet AVANUS, Lora KOENHEMSI

 

Canine Visceral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerinde Ekokardiyografik Ejeksiyon Fraksiyonu ve Fraksiyonel Kısalmanın Değerlendirilmesi / Sayfalar: 45-52 PDF

Canberk BALIKCI, Kerem URAL

 

Atak-S ve Isa Brown Tavukları Arasındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri ile Tahmini / Sayfalar: 53-62 PDF

Selçuk ÖZDEMİR, Harun ARSLAN, Uğur ÖZENTÜRK, Fatih YILDIRIM, Ahmet YILDIZ

 

Köpeklerde Dış Kulak Yolu Hastalıklarının Video-Otoskopik, Ultrasonografik ve Radyografik Yöntemlerle Belirlenmesi / Sayfalar: 63-69 PDF

Nusret APAYDIN, Özge HASANDAYIOĞLU

 

 Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi / Sayfalar: 70-85 PDF

Deniz YENİ, Mustafa GÜNDOĞAN

 

DERLEME

İnfeksiyonların Tanısında En Çok Kullanılan İzotermal Amplifikasyon Yöntemleri / Sayfalar: 86-95 PDF

Mehmet ÜVEY, Nilgün ÜNAL

 

Granzimlerin Apoptotik ve Non-Apoptotik Etkileri / Sayfalar: 96-103 PDF

Ercan KESKİN, Durmuş HATİPOĞLU