Article in Press

RESEARCH ARTICLES

Türkiye’de Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatındaki Gelişmeler ve Üretici Fiyatlarının Trend Modelleri ile İncelenmesi (Developments in Live Cattle and Beef Import and the Analysis of Producer Prices with Trend Models in Turkey)

Hasan Çiçek, İlkay Doğan

Submittion: 30.10.2017, Accepted: 04.12.2017, Research Article, Corrected Proof

 

First Report of Escherichia coli O157 From Traditional Turkish Dairy Product Kaymak (Geleneksel Türk Süt Ürünü Kaymaktan Escherichia coli O157’nin İlk Bildirimi)

Didem Sağlam, Esra Şeker

Submittion: 12.10.2017, Accepted: 04.12.2017, Research Article, Corrected Proof

 

Işık Miksrokobik Bir Çalışma: Devede Konjunktiva ile İlişkili Lenfoid Doku (A Light Microscopic Study: Conjunctiva-Associated Lymphoid Tissue in Camel)

Ahmet Ceylan

Submittion: 06.11.2017, Accepted: 04.12.2017, Research Article, Corrected Proof

 

Neonatal İshalli Buzağılarda İki Farklı Hematokrit Ölçüm Tekniğinin Karşılaştırılması (Comparison of two Hematocrite Measurement Methods in Diarrheic Neonatal Calves)

Hasan Erdoğan, Mehmet Gültekin, Serdar Paşa, Kerem Ural

Submittion: 01.11.2017, Accepted: 04.12.2017, Research Article, Corrected Proof 

 

Estimation of Volume of Brain and Gray and White Matter with Cavalier’s Principle (Sığırlarda Beyin, Ak Madde ve Gri Maddenin Cavalieri Prensibi ile Hacim Hesaplamaları)

Durmuş Bolat

Submittion: 22.06.2017, Accepted: 06.12.2017, Research Article, Corrected Proof 

 

Toxicological Investigation of Liquid Dishwashing Detergent in Male Swiss Albino Mice (Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi)

Özlem Yildiz Gülay, Ayhan Ata, Ahu Demirtaş, Şükrü Güngör, Mehmet Şükrü Gülay

Submittion: 10.11.2017, Accepted: 07.12.2017, Research Article, Corrected Proof 

 

Investigating The Usage of Molted Feather Samples as a DNA Source with Two Methods in Gender Identification of African Grey Parrot (Psittacus erithacus) by Molecular Analyses of CHDW And CHDZ Genes (Afrika Gri Papağanlarına (Psittacus erithacus) Ait Dökülmüş Tüy Örneklerinin İki Yöntem İle DNA Kaynağı Olarak CHDW ve CHDZ Genlerinin Moleküler Analizi İle Cinsiyet Tanımlamasında Kullanımının Araştırılması)

Kozet Avanus,  Lora Koenhemsi

Submittion: 25.10.2017, Accepted: 10.12.2017, Research Article, Corrected Proof 

 

Canine Visceral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerinde Ekokardiyografik Ejeksiyon Fraksiyonu ve Fraksiyonel Kısalmanın Değerlendirilmesi (Assessment of Echocardiographic Ejection Fraction and Fractional Shortness at Different Stages of Canine Visceral Leishmaniasis)

Canberk Balikci, Kerem Ural

Submittion: 22.06.2017, Accepted: 20.12.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Atak-S ve Isa Brown Tavukları Arasındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri ile Tahmini (Estimated Genetic Diversity Between Atak-S and Isa Brown Chickens with SSR Markers)

Selçuk Özdemir, Harun Arslan, Uğur Özentürk, Fatih Yıldırım, Ahmet Yıldız

Submittion: 11.08.2017, Accepted: 20.12.2017, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Determination of Otitis Externas Problems Using Radiographic, Ultrasonographic Nad Video-Autoscophic Methods (Köpeklerde Dış Kulak Yolu Hastalıklarının Video – Otoskopik, Ultrasonografik ve Radyografik Yöntemlerle Belirlenmesi)

Nusret Apaydın,    Özge Hasandayıoğlu

Submittion: 16.10.2017, Accepted: 04.01.2018, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi (Some Andrological Parameters and Biochemical Properties in Relation to Season in Rams),

Deniz Yeni, Mustafa Gündoğan

Submittion: 26.12.2017, Accepted: 10.01.2018, Research Article, Corrected Proof (PDF)

 

REVIEWS

İnfeksiyonların Tanısında En Çok Kullanılan İzotermal Amplifikasyon Yöntemleri (Isothermal Amplification Methods Most Used in the Diagnosis of Infections)

Mehmet Üvey, Nilgün Ünal

Submittion: 22.11.2017, Accepted: 04.12.2017, Review, Corrected Proof (PDF)

 

Apoptotic and Non-Apoptotic Effects of Granzyme (Granzimlerin Apoptotik ve Non-Apoptotik Etkileri)

Ercan Keskin, Durmuş Hatipoğlu

Submittion: 29.11.2017, Accepted: 04.12.2017, Review, Corrected Proof (PDF)

 

CASE REPORTS

Submittion: xx.xx.xxxx, Accepted: xx.xx.xxxx, Case Report, Uncorrected Proof (PDF)

 

SHORT COMMUNICATIONS

Submittion: xx.xx.xxxx, Accepted: xx.xx.xxxx, Short Communication, Uncorrected Proof (PDF)

24 Kasım 2015, Salı 98 kez görüntülendi